Геодезия

СГЗБ организира юбилеен симпозиум

На 4, 5 и 6 ноември 2020 г., в сградата на НТС – ул. „Г.С. Раковски“ 108,  ще се проведе  XXX-ия ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”

със специална младежка сесия и ИЗЛОЖБА.

Събитието се организира от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България със съдействието на  национални и международни институции, организации и фирми. Участието в него е една възможност за се да популяризира и подкрепи развитието на геодезията и свързаните с нея области във всички нейни направления, да насърчава комуникацията и обмена на знания между учени и професионалисти.     Студенти, ученици и пенсионери ще могат да присъстват и посещават събитията безплатно. Материали за симпозиума  са публикувани на сайта на Съюза:

https://geodesy-union.org/?page_id=1831

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us