Геодезия

СГЗБ оцени 2017 г. като турбулентна в кадрово отношение за АГКК

Председателя на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България инж. Иван Калчев обобщи развитието на геодезията през миналата 2017 г. по време на XXVII Международен геодезически симпозиум. Забелязва се, че годината може да се обяви за най-динамичната по промените в ръководството на единствения държавен орган в областта на геодезията АГКК. „Ръководствата се сменят, но проблемите пред бранша и колегията остават и дори се задълбочават, смятат от СГЗБ.

Те отбелязват, че 2017 г. е рекордна по отношение на провалени и невъзложени иначе планирани обществени поръчки за кадастрални и геодезически дейности.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us