Геодезия

СГЗБ: Последните четири години са най-мрачният период в историята на геодезията


Заключение за тежкото положение на геодезията направиха и от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). В анализ за състоянието, озаглавен Какво се случва с геодезията и кадастъра в България – Има ли пилот в самолета, геодезистите определят изминалите четири години като най-мрачния и безрезултатен период в историята на геодезията в България.

От СГЗБ припомнят, че 18% от територията на страната са покрити от кадастрални карти, но всичко това е в резултат на дейности отпреди 2009 г. Отбелязва се и отмяната на чл.11 (4) от ЗКИР, с който се предвиждаше възможност за реинвестиране на 75% от приходите в АГКК. В тежката обстановка дейността на работещите геодезически фирми е силно редуцирана, а геодезическият бранш се води към фалит, казват в анализа си СГЗБ.

Особено внимание се обръща на работата на АГКК, като се отбелязва, че е тревожна липсата на ясна визия, стратегия, програма и финансова рамка за развитието на геодезията и кадастъра от страна на агенцията. Задава се въпросът докога ще издържи кадастралната система, оставена да работи на автопилот. Отбелязват се и проблемите около технически дейности по поддръжката на КВС между МЗХ и поддържащите геодезически фирми. Не е пропуснат и коментарът за лобистки текстове в Законопроекта за изменения и допълнение на ЗКИР, както и за бъдещата засилената роля на КИГ.

Съюзът излиза с конкретни предложения, засягащи бъдещето на геодезията. Предлага се да се преразгледа мястото и ролята на АГКК в държавната администрация като единствен държавен орган, отговорен за развитието на геодезията и кадастъра.

Настоява се да се възстановят текстовете в ЗКИР, постановяващи задължението на държавния фиск за отделянето на субсидия от приходите на АГКК като законно регламентирана форма на самофинансиране на развитието на КККР чрез възлагане на дейности по геодезия и кадастър. Изискват се адекватни технически и административни мерки за подобряване на качеството и точността на КВС преди преобразуването им в КККР, придружени с оценка на въздействие и финансова обосновка. Предлага се да се запази сега действащата система на равнопоставеност на правоспособните физически и юридически лица, както и да се премине към единна правоспособност за физически лица по геодезия, картография и кадастър, която да бъде предоставяна от АГКК като държавен орган. Предлага се и приравняване на правоспособността на геодезистите от КИИП към тази от КИГ и обратно, за да може двете камари да са равнопоставени, а изборът на членство да е въпрос на лични предпочитания на всеки геодезист.

Целият текст на анализа на СГЗБ ще бъде публикуван в сп. „Геодезия, картография, земеустройство“.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us