Геодезия

СГЗБ с инициатива за преименуване на улица на името на акад. Владимир Христов

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) инициира за преименуването на ул. „Мусала“ в кв. Павлово, гр. София на името на академик Владимир Кирилов Христов. Конкретен повод е, че в края на тази година (на 5 /18/ декември 2017 г.) се навършват 115 години от рождението на големия български учен и геодезист.

Идеята за именуване на улица на името на акад. Владимир Христов е на инж. Васил Станев – студент на академика и дългогодишен преподавател по геодезия и картография в Строителния техникум „Христо Ботев“, гр. София (сега Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия). Предложението е подето от полк. доц. д-р инж. Илия Йовев от Клуб топографи „Акад. Владимир Христов“ към Столичния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), който обединява бивши офицери, старшини и военни служители от системата на Военногеографската служба на Българската армия. Инициативата е съгласувана с наследниците на акад. Христов и се подкрепя от следните държавни, научни, образователни и професионални геодезически организации:

  • Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Департамент по Геодезия към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, Българска академия на науките
  • Геодезически факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София
  • Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
  • Камара на инженерите по геодезия
  • Секция по геодезия към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
  • Асоциация на геодезическите фирми.

Пълният текст на предложението се намира на сайта на СГЗБ. От съюза призовават всички колеги да подкрепят преименуването на улицата, за да се отдаде заслужената почит към делото и живота на акад. Христов.

През май 2009 г. имахме възможността да разговаряме Невена Христова, дъщеря на акад. Христов. Припомняме си интервюто тук.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us