Геодезия

СГЗБ с остра критика към камарата на архитектите заради ЗИД на ЗКИР

Ръководството на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) с остър коментар срещу становище на архитектите по закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и ги обвиняват в грандоманщина.

Геодезическите организации участваха в предварителното обсъждане. на текстовете за проект за ЗИД на ЗКИР, представен от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Голяма част от   отправените забележки и препоръки бяха отразени в окончателния текст на законопроекта, публикуван от МС (МРРБ) за обществено обсъждане на портала за обществени консултации, коментират от СГЗБ.

На тези предложения от Камара на архитектите в България (КАБ) излизат в становище, че трябва да са с особени права в устройственото планиране (тук). В това становище колегите архитекти недвусмислено заявяват грандоманските си амбиции да са самостоятелен играч, пишат от СГЗБ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us