Геодезия

СГЗБ със семинар в Пловдив

Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), Съюзът на геодезистите и

земеустроителите в България (СГЗБ), регионалната организация на НТС организират семинар в гр. Пловдив, който ще се проведе на 28 септември от 10 ч. в Дома на науката и техниката.

Форумът ще се проведе при следния дневен ред:

Регистрация:  9.30 – 10.00 ч.

  1. Обучението в Геодезическия факултет на УАСГ, доц. д-р инж. Тодор Костадинов, УАСГ
  2. Решенията на Hi-Target за българския пазар, инж. Никола Димитров , „ГЕОВАРА“ ЕООД 
  3. Trimble – професионални геодезически решения, инж. Росен Петков, “Солитех“ АД
  4. Новости от ГЕOПЛЮС, д-р инж. Иван Калчев, „ГЕО ПЛЮС” ЕООД
  5. Геодезически инструменти на Геомакс, Васил Трайчев, „Геокад-93“ЕООД
  6. Първата българска мареографна станция в Антарктида, доц. д-р инж. Борислав Александров, УАСГ
  7. Актуални професионални проблеми, д-р инж. Иван Калчев, председател СГЗБ.

Организаторите си запазват право за промени в програмата.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us