Геодезия

Система за автоматично извличане на информация за големи обеми от фотограметрични данни

Производството на карти днес изисква обработката на големи обеми от данни с минимални усилия, което е предизвикателство както за малките, така и за големите картографски компании. Автоматизирането на картографския производствен работен процес е задължително. Подходящите работни процеси често включват множество софтуерни програми и с геореференции, облаци от точки и мрежови решения. Усъвършенстваните работни процеси, които свързват всяка стъпка като част от единно решение, ще доведат до по-ефективно предоставяне на геопространствена информация.

С тази идея двама немски изследователи по фотограметрия от университета в Щутгарт разработиха софтуерен продукт, който извършва създава продукт за целите на картографията и геодезия, и предлага резултат, който е с разумно време за обработка. През 2013 г. тяхната първоначална разработка доведе до търговското предприятие, наречено nFrames. Техният водещ софтуер SURE сега се използва широко за приложения като проследяване на промените, регистрация на земя, извличане на информация в горското стопанство, наблюдение на ледниците, развитието на туризма и градоустройството.

nFrames предлага две версии на софтуера си: SURE Aerial и SURE Pro. SURE Aerial е насочен към предприятия и институции с масивни проекти. Тя се ползва от експертите по фотограметрия, институциите и доставчиците на картографски услуги, като създаване на 3D модели, истински ортофото снимки и основи за мащабни проекти.

Системата SURE Pro, от друга страна, е предназначена за безжични приложения или обработка на данни в близък обсег. nFrames направи това отделно приложение на разположение на операторите с дрони, защото пазарът има различни изисквания за точност, производителност и използваемост, въпреки че технологията за получаване и обработка на въздушни и UAV данни е една и съща.

Ролята на софтуера SURE е да предоставя напълно точни и подробни обработващи потока на информация DSM, истински ортофото снимки и детайлни 3D текстури, напълно автоматизирани или като самостоятелен софтуер, или напълно интегрирани в работния поток.

Обработка на изображения с голям обем

Работата с масивните обеми от данни изисква адаптивно използване на ресурсите и ефективност на обработката. Затова SURE използва алгоритми за пространствен клъстеринг, както и подходи, които автоматично се адаптират към наличната хардуерна среда. Потребителите на SURE могат да ползват ефективно паметта на процесора за допълнителна графична обработка. Потребителите също имат възможност да мащабират продукта, за да пасне на съответните им нужди.

SURE разчита на стандартните формати, за да се интегрира в други инструменти, като например формат за облаци LAS, TIF, GeoTIFF, Cesium, OSGB, Collada и др. Заради оперативната съвместимост, nFrames си сътрудничи с технологичните партньори по отношение на хардуер и софтуер.

SURE актуализации на софтуера

Най-новото издание на SURE е версия 2.3 и датира от март 2018 г. Тя включва филтри, които създават много по-чист облак от точки без компромиси по детайлите, както и нова опция за локализиране на векторни данни като морфологична предварителна информация и опция за обработка на водни пространства например. Потребителите на SURE ще се възползват от новите опции за разпределяне на енергията, които ще намалят времето за производство. Съществуващият пакет SURE Editor въвежда нови инструменти за редактиране, за да прецизира критичните области като изправяне на ръбове или сплескване на шумни области, където текстурата на изображението, например излъчването на обективи, може да е причинила проблеми.

Тези допълнения са доказателство за амбицията на nFrames за получаване на точни резултати при напълно автоматизиран процес на обработка на изображения. Идеята е по-добро интегриране на допълнителни сензори, интелигентни алгоритми и машинно обучение, което позволява ново ниво на точност на измерване и пълнота на данните.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us