Геодезия

Следващата седмица ще се проведе национално фотограметрично съвещание

На 28 юни (четвъртък) УАСГ ще бъде домакин на национално съвещание на тема: „Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното приложение в практиката“. Срещата е отганизирана от Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ – секция „Фотограметрия и Дистанционни изследвания” и Геодезическият факултет на УАСГ.

Залата, отредена за събитието е 520 в ректората на университета.

Програмата е следната:

– Откриване – 15.00 ч.

– Приветствия

– Презентации:

  1. Тенденции в развитието на фотограметричните и дистанцонни методи, доц. д-р инж. Нели Здравчева
  1. Фотограметрични технологии за целите на кадастъра, инж. Ектерина Кичекова
  1. Категоризиране на горски масиви чрез данни от ЛИДАР, Йоана Църовска

Кафе-пауза

  1. Използване на безпилотните летателни системи за мониторинг на почвената ерозия, инж. Добромир Филипов,д-р инж. Силвия Филипова
  1. 120 години от рождението на проф. Асен Райков, проф. д-р инж. Пламен Малджански
  1. Кратка информация за посещението на представители на СГЗБ в професионални институции в Истанбул, инж. Иванка Колева, доц. д-р инж. Нели Здравчева.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us