Геодезия

Службите по кадастър в Плевен и Габрово ще обслужват само онлайн заради коронавируса

От днес службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен няма да обслужват клиенти на гише.

Мярката се предприема във връзка с необходимостта от ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване на вирусни инфекции.

Услугите, които се предоставят от тези служби няма да бъдат преустановени и ще бъдат изпълнявани по електронен път.

Заявените до момента услуги ще бъдат изпълнени и предоставени на гражданите по пощата с обратна разписка.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us