Геодезия

Смях от 520 зала брой 5


Едва ли има някой завършил специалност Геодезия в УАСГ, който да не е влизал в зала 520 на Геодезическия факултет. По-неизвестна като Лаборатория на катедра „Висша геодезия“, тя е свидетел на хиляди обучавани студенти, часовете на десетки преподаватели, на много дипломни комисии, както и на не един празник на факултета. С най-голямата открита тераса на сградата и след основния й ремонт, залата с основание придоби статута на една от най-хубавите и просторни учебни зали на УАСГ.

Зала 520 е била и арена на стотици изпити и контролни за студентите, по различните предмети в катедра „Висша геодезия“. И, разбира се, наред с голямата част добре представили се студенти, винаги е имало и такива, които по една или друга причина, къде от незнание, къде от мързел или пък просто без да искат, са създали едно неповторимо по изразяването и слога си хумористично творчество! В много случаи написаното може определено да претендира за уникалност в оригиналния си произход.

В тази поредица представям части от събирани в продължение на 20 години студентски бисери, свързани с теми от геодезическото обучение и най-вече от дисциплините в катедра „Висша геодезия“. Всички цитати са пресъздадени напълно автентично, включително с правописните грешки, и тъй като идеята е била само да се съберат „бисери“, имената на авторите им са останали неизвестни.

 

Гл. ас. д-р инж. Борислав АЛЕКСАНДРОВ – работещ, и работил в зала 520 повече от 20 години.

 

  • Цилиндричната либела да бъде успоредна на АЛИДАТА, от където се получава колимачната грешка.
  • Алидадната ос да е перпендикулярна на вертикалната ос.
  • Поставят се лати на разстояние 100 м една от друга, а по средата се поставя Ni.
  • Латата се поставя последователно на пет ъгъла.
  • Инструментите с висока точност се изработват прецизно във фабрики с голям авторитет и е отделено внимание на всеки отделен инструмент.
  • За 1 и 2 клас се използват най-скъпите и най-тежки инструменти.
smjah31_1.JPG

Джон Лийч, 1848 г.

Дама обърква геодезически инструмент с оръжие.

 

smjah31_2.jpg

 

Елинор Тил

Не изглежда обещаващо, господа.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us