Геодезия

Спешно! КИГ със запитване за нов квалификационен курс

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) провежда запитване за провеждане на нов курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация.

Всички, които желаят да се включат в курс в началото на юни в София, трябва да заявят предварително на електронния адрес на КИГ kamara@kig-bg.org до 10.05.2022 г.

С решение на УС на КИГ, в началото на юни 2022 г. в гр. София, трябва да се организира поредния курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР.

Досега са проведени пет обучителни курса, на които са присъствали около 300 колеги. Това е причината този път организаторите да проведат предварително проучване за интереса към този период за провеждане на обучение, тъй като много от колегите вече са преминали курса.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us