Геодезия

Среща с новия шеф на СГКК София

Среща с новото ръководство на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София и инж. Димитър Величков организира областна колегия на Камарата на инженерите по геодезия на 25 септември в сградата на СГКК.

Инж. Величков се представи пред геодезическата общност и акцентира, че основната му цел е по-добра работа на службата. „Единственото, което целя, е да реорганизирам службата да не стават пословичните забавяния с преписките и да се спазват сроковете”, каза Величков. Той обясни, че след реорганизацията повече експерти работят по проекти – преди са били 5-6 експерти, а сега са 10-11, които се дообучават, защото не всички са правили изменение на картата в частност поземлени имоти.

На срещата, преминала в колегиален тон, се обсъдиха редица въпроси като възможността клиентите сами да внасят преписките си в агенцията, да се определи приемно време за правоспособните лица, да се уеднаквят процедурите за приемане на проекти.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us