Геодезия

Статия на месеца на FIG отново на български автори

Статията за месец юни на Международната федерация на геодезистите (FIG) е с автори инж. Златан Златанов и инж. Георги Златанов. Темата на публикацията е „Използване на фотограметрични методи за създаване на кадастрална карта. Триизмерен модел на кадастралната карта“ (Use of Photogrammetric Methods at the Creation of a Cadastre Map. Three-Dimensional Model of the Cadastre Map).

През месец май друг български доклад беше обявен за статия на месеца на FIG. Това беше разработката на Силвия Маринова, генерален секретар на Българската картографска асоциация, в съавторство с Теменужда Бандрова, Михаела Кутева-Генчева и Стефан Бончев под заглавието Тематично картиране за оценка на риска при бедствия в случай на земетресение (Thematic Mapping for Disaster Risk Assessment in Case of Earthquake).

Статията за месец юни ще намерите на:

https://www.fig.net/resources/monthly_articles/2015/zlatanov_zlatanov_june_2015.asp

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us