Геодезия

Столична община стартира процедура за нов план на ж.к. „Овча купел-1“

Стартира процедура по изработване на задание за цялостен подробен устройствен план на ж.к. „Овча купел-1“, съобщи на интернет страницата си Направление „Архитектура и градоустройство“  към Столична община. С плана ще се обособят урегулирани поземлени имоти за съществуващите жилищни блокове, необходимите терени за локални градини, ще се оптимизира мрежата от улични паркинги, като се проектират и велоалеи. Процедурата по изработване на ПУП на ж.к. „Овча купел-1“ е по инициатива на кмета на район „Овча купел“ г-жа Христина Семерджиева и на база вече влязлата в сила кадастрална карта за района, както и засиления инвестиционен интерес породен от строителството на третия лъч на метрото. Изработеният проект на задание за ПУП ще се представи на гражданите на района за обществено обсъждане, се посочва в съобщението.

Застроителният, регулационен и кадастрален план /ЗРКП/ за местност „ж.к. Овча купел-1” – жилищни микрорайони 4, 5 и 6 е одобрен през 1984 г. Мероприятията за обществено обслужване не са били реализирани. Това е причината през 90-те години в кв. 103 и кв. 104 да бъдат възстановени над 40 броя частни имота след проведена реституция по реда на ЗСПЗЗ.

През 2003 г. в изпълнение на програмата за преструктуриране на жилищните комплекси е допуснато изработване на подробен устройствен план на м. „ж.к. Овча купел-1- 4,5 и 6 м.р.”. В процеса на изготвяне на цялостния план на основание чл. 133 от ЗУТ е разрешено изработването на план-извадки.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us