Геодезия

Студенти по геодезия участваха в създаването на карта за битовото отопление в София

Карта, създадена с помощта студенти от специализация „Картография и ГИС“ на УАСГ, ще показва домакинствата в столицата, които се отопляват на нефт, въглища и мазут. Тя ще заработи на сайта на Столичната община от началото на декември. За картата съобщиха от „Зелена София“ към Столичната община.

С нейна помощ ще бъде онагледен един от основните замърсители на въздуха с фини прахови частици – битовото отопление.

Изходните данни за изработването на картата са от преброяването през 2011 г., предоставени Националния статистически институт, и представляват най-актуалната информация по адресни регистрации до момента. Предполага се, че подобни данни ще бъдат събрани отново през следващото преброяване на населението.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us