Геодезия

Студентите от Геодезическия факултет на УАСГ ще могат да избират академични наставници

Геодезическият факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) оповести списък с академичните наставници, съгласно приетия наскоро правилник за въвеждането им. Така всеки студент ще има право да избере наставник за целия срок на следването си и да получава от него помощ и подкрепа в процеса на обучение.

Студентите ще се наставляват от преподавателите в следния списък:

1. проф. д-р инж. Славейко Господинов, катедра „Висша геодезия“

2. проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, катедра „Висша геодезия“

3. проф. д-р инж. Станислав Василев, катедра „Фотограметрия и картография“

4. доц. д-р инж. Иван Кунчев, катедра „Геодезия и геоинформатика“

5. доц. д-р мат. Екатерина Михайлова, катедра “Дескриптивна геометрия и инженерно строителна графика“

6. доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева, катедра „Геодезия и геоинформатика“

7. доц. д-р инж. Милена Мотева, катедра „Земеустройство и аграрно развитие”

8. доц. д-р адв. Бисерка Маринова, катедра „Земеустройство и аграрно развитие”

9. доц. д-р инж. Юри Цановски, катедра „Висша геодезия“

10. гл. ас. д-р инж. Николай Найденов, катедра „Фотограметрия и картография“

11. гл. ас. д-р инж. Силвия Филипова, катедра „Фотограметрия и картография“

12. гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова, катедра „Фотограметрия и картография“

13. ас. д-р инж. Иванка Каменова, катедра „Земеустройство и аграрно развитие”

14. ас. инж. Евгени Кръстанов, катедра „Прилoжна геодезия”

15. ас. инж. Тамара Илиева, катедра „Геодезия и геоинформатика“

16. ас. инж. Гергана Антова, катедра „Геодезия и геоинформатика”

17. ас. инж. Костадин Николов, катедра „Геодезия и геоинформатика“.

УАСГ въвежда системата за академично наставничество с цел създаване на условия за по-пълноценна връзка между студентите и техните преподаватели. Така следващите висше образование в университета ще могат да получат съдействие и сътрудничество за успешно протичане на обучението им и повишаване на удовлетворението им от учебния процес.

Съгласно правилника на програмата за академично наставничество, преподавателите няма да получават допълнително възнаграждение за тяхната дейност. Студентите съща няма да заплащат допълнителни такси.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us