Геодезия

Тази седмица започват дипломните защити на специалност „Геодезия“

Тази седмица започва дипломантската сесия на специалност „Геодезия“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия. 44 дипломанти ще защитават дипломни работи от 6.07.2017 г. до 12.07.2017 г. Студентите ще са разделени на сутрешни и следобедни сесии, съответно с начало 09:00 ч. преди обяд и от 13:30 ч. след обяд.

Защитите ще се проведат в зала 520 на Ректората на УАСГ.

Пълен списък на дипломантите и разпределението им по дни – на интернет страницата на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us