Геодезия

Трима млади геодезисти за образованието и перспективите в геодезията


Дипломиралите се през лятото Младен Николов, Виктор Григоров и Богдан Христозов пред Геомедия

 

Водени от максимата, че младите са бъдещето и надеждата, представяме трима младежи, защитили през това лято дипломните си работи в УАСГ. Младен Николов е роден през 1987 г. в Силистра. Темата на дипломната му работа при завършване на УАСГ е „3D Картографиране в градска среда за целите на Google Earth“.

Виктор Григоров е от Кюстендил, роден също през 1987 г. Завършва средното си образование в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“. Темата на дипломната му работа в УАСГ е „Координатни трансформации в геодезията“.

Богдан Христозов е на 25 години от Пловдив, където завършва ПГСАГ – специалност Геодезия. През юни т. г. защити успешно дипломната си работа към катедра „Геодезия и геоинформатика“ към УАСГ на тема „Публикуване на карти в средата на Google Maps“. Основна цел на дипломната му работа е създаването на приложна програма за описване на графични обекти от AutoCAD в удобен за представянето им в web среда формат и в частност Google Maps. За целта разработва и метод за трансформиране на координати между Координатна система 1970 и WGS 84. Работи като проектант-чертожник в Евроконсулт-София ЕООД. Виктор Григоров и Младен Николов търсят работното си поприще в момента.

 

–           Как избрахте геодезията като специалност?

 

Младен Николов: Всичко стана случайно. По принцип исках да уча в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но бях доста разочарован от оценяването на кандидат-студентските изпити. Така реших, че не искам да уча вече там и реших да избера УАСГ. А геодезия беше специалността, която ме приеха.

 

Виктор Григоров: Стана по-скоро случайно. Целта ми беше да уча в УАСГ, като не съжалявам за избора си да изучавам тази специалност.

 

Богдан Христозов: Основна заслуга за това има майка ми, която ми обясни непонятната за мен тогава дума „геодезия“. От малък се интересувам от картография и решението да се насоча към геодезията още като ученик не беше трудно. Впоследствие желанието ми да се развивам в тази област се засили още повече след запознаването ми с въпросите, с които се занимава самата наука и възможността за работа със съвременни технологии.

 

–           Какво ви е мнението за образованието, което сте получили в УАСГ?

 

Младен Николов: Според мен образованието в университета е на високо ниво спрямо другите университети в България, но има неща, които трябва да се променят към по-добро.

 

Виктор Григоров: Мисля, че за българските стандарти, УАСГ е от университетите,  където може да получиш сравнително добро образование. Разбира се, има много неща, които трябва да се променят към по-добро.

 

Богдан Христозов: Мисля, че образованието, което получих в университета, е добро, но не чак толкова. Не бих казал, че по време на следването си в университета съм забелязал липсата на достатъчно съвременно техническо оборудване и не бих посочил това като недостатък. Основната причина да смятам, че образованието, което получих не е толкова добро, е остарялата форма на обучение и липсата на актуалност в учебния план. Изключително кратко време е отделено например за запознаване със съвременни технологии като Географски информационни системи и приложението им в геодезията. Малкото отделено време за запознаване със специфично геодезическо оборудване и софтуер според мен е причината студентите да не се чувстват сигурни в знанията си при завършване на университета.

 

–           Кое смятате за най-силно качество на обучението в България? А за най-голям проблем?

 

Младен Николов: Едно от силните качествата на българското образование е, че е евтино и достъпно за почти всички млади хора, но това също е и проблем. Най-големият проблем според мен е, че няма връзка между висшите учебни заведения и бизнеса – след дипломирането си много хора не могат да се реализират със специалността, която са завършили.

 

Виктор Григоров: Все още ниските такси на обучение в България са сериозно предимство спрямо обучението в чужбина. Относно слабостите, като сериозен проблем може да се окачестви лошата материална база. Иска ми се да кажа, че силните качества са повече от слабите на образованието в България и наистина се надявам да е така.

 

Богдан Христозов: Като най-силно качество бих посочил добрите преподаватели. Нивото на образование, което получих, както в Строителния техникум в гр. Пловдив, така и по време на следването ми в УАСГ, е благодарение на хора с изключително голям опит и желание да го предадат на младите хора. За основен проблем смятам липсата на съвременни теми в учебния план и малкото отделено време за практически задачи. Мисля, че този проблем е характерен за техническите университети в България и е необходимо бързо разрешаване. Слабата подготовка на студентите за работа със съвременни технологии създават проблеми и при намирането на работа, тъй като работодателите трябва да отделят време за допълнително обучение.

 

–            Преподавателят/предметът, от когото/който сте научили най-много, е…

 

Младен Николов: Не бих посочил никой конкретно, но съм научил от всички по нещо. От някои съм научил повече от други по-малко, за което съжалявам за някои предмети, но човек не може да знае всичко все пак.

 

Виктор Григоров: Всеки  преподавател/предмет са ми дали възможност да науча нещо в по-малка или по-голяма степен.

 

Богдан Христозов: Най-полезни неща определено съм научил от учителите си в ПГСАГ, гр. Пловдив. Това са хората, които ми дадоха основните знания в областта на геодезията и ме насочиха напред. Преподавателят от УАСГ, от който съм научил най-много неща и ми е обръщал най-много внимание по време на следването ми, е дипломният ми ръководител, за което искам да му благодаря.

 

–            Идеалната професионална реализация за вас е …

 

Младен Николов: Да работя за Google, но това е мечта на този етап от живота ми.

 

Виктор Григоров: Надявам се да не се отдалеча от специалността, която съм завършил.

 

Богдан Христозов: Интерес за мен представляват Географски информационни системи и приложното програмиране и смятам, че възможности за развитие в тази посока биха ме удовлетворили напълно.

 

–           Бихте променили …

 

Младен Николов: Доста неща бих променил. В нашата иначе малка държава има много неща за променяне, за съжаление.

 

Виктор Григоров: По-скоро се чудя какво не бих променил, ако имах тази възможност.

 

Богдан Христозов: Не бих променил нищо, харесвам живота си.

 

–           Не можете без …

 

Младен Николов: Приятели.

Виктор Григоров: Семейството  и приятелите ми.

Богдан Христозов: Определено не мога без музика.

 

–            Очаквате от другите…

 

Младен Николов: Толерантно отношение.

Виктор Григоров: Разбиране.

Богдан Христозов: Повече усмивки.

 

–           Ако имахте в момента лупа, бихте разгледали от близо …

 

Младен Николов: Не знам, нищо конкретно.

Виктор Григоров: Всичко около мен.

Богдан Христозов: Както казах, от малък се интересувам от картография и до себе си винаги имам лупа за разглеждане на географски карти.

 

 

–            Телескопът би ви послужил за …

 

Младен Николов: Да наблюдавам звездите и Луната.

Виктор Григоров: Да гледам надалеч.

Богдан Христозов: Винаги съм обичал да наблюдавам небето, но никога не съм имал собствен телескоп. Бих отделял повече време за наблюдения към това може би единствено недокоснато от човека (все още) място.

 

–            Любимата ви фраза, виц, мото:

 

Богдан Христозов: Сещам се за думи на Сандер Клеиненберг – „За да събудиш света, трябва да започнеш с хората около себе си“.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us