Геодезия

Турска връзка

Работната седмица постави мост към събитието в южната ни съседка Турция през 2018 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова се срещна с Орхан Еркан, директор на Световната конференция на Международната организация на геодезистите (FIG) 2018 (вж. рубриката Интервю) и Левент Озмюз, генерален секретар на Съюза на камарите на турските инженери и архитекти. Гостите оцениха пред Павлова срещата в НДК като изключително успешна и представиха целите на форума, който ще се проведе в Турция през 2018 г.

Турските гости представиха пред Павлова актуалните предизвикателства пред кадастъра – в национален и световен мащаб. Общо бе мнението, че кадастърът засяга много важни сфери като добрата инфраструктура и привличането на инвестиции и е гаранция за законност и условие за благосъстоянието на гражданите.

Министър Павлова е представила идеята си за оптимизация на кадастъра у нас, която включва като първа стъпка внасяне в Министерския съвет на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, съобщиха от пресцентъра на министерството. Целта на измененията е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната. На следващ етап ще се работи и за създаването на мултицелеви кадастър, който ще бъде от изключителна полза за потребителите на кадастрални данни и ще им предоставя бърз, качествен и сигурен достъп до електронни услуги. Гостите предложиха да се обмислят възможностите за обмен на опит и добри практики в областта на кадастъра между България и Турция, които като съседни държави с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП II България – Турция, имат много общи интереси. Отправена е и покана към България да се включи в експертна работна група, която да изготви стратегия за развитието на пазара на земя в региона.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us