Геодезия

УАСГ издаде ръководство за работа с тотални станции

Излезе от печат „РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ТОТАЛНИ СТАНЦИИ“. В наръчникът е разгледана предварителната подготовка и работата с различни модели тотални станции, с които разполага Геодезическият факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. Обърнато е внимание на записа на данни в тях, обмена на данни и стандартните формати. Разгледани са дейностите с тоталните станции преди започване и по време на геодезически измервания. Описани са някои от често използваните в практиката приложни програми – свободна станция, измерване в координатен режим, трасиране и други.

Автори на ръководството са доц. д-р инж. Кристина Огнянова Микренска-Чернева, доц. д-р инж. Павел Павлов и ас. инж. Тамара Илиева-Цветкова.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us