Геодезия

УАСГ на 75 години

През 2017 г. най-старото висше техническо училище у нас – Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) отбелязва своя 75-годишен юбилей.

Началото на празничната година бе поставено още на 16 ноември 2016 г. със срещата разговор със световно известния български диригент Йордан Камджалов. Апогеят на празниците обаче ще е научната конференция, която се състои между 1 и 3 ноември т.г. Тя ще бъде научен форум, на който ще бъдат представени последните тенденции, постижения и проблеми в съответните тематични направления. Цели се също така да се дадат насоки за бъдещи научни изследвания, да се повиши ефективността на прилаганите методики и технологии, както и степента на опазване на околната среда.

Първата важна дата е 1 юли, когато е крайният срок за изпращане на резюметата, които ще бъдат представени на конференцията.

В контекста на важната годишнина, деканът на Геодезически факултет проф. д-р инж. Елена Пенева се отчете за работата си през периода март 2016 – февруари 2017 г. Деканатът има с какво да се похвали – интересът към специалността не е намалял, вероятно и заради постоянните усилия да се мотивират преподавателите, което води и до качествено образование.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us