Геодезия

УАСГ с работна среща с представители на професионалните гимназии

Основите на образователен клъстер (сдружение) между Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и средните училища по архитектура, строителство и геодезия в страната бяха поставени на работна среща на ректорското ръководство на университета с директори и заместник-директори на средните професионални училища в страната, съобщиха от висшето учебно заведение.

Срещата е открита от ректора на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков. Присъствали са всички зам.-ректори на университета; председателят на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) инж. Марин Гергов; инж. Златка Иванова, старши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към МОН, както и директори и зам.-директори на професионалните училища по архитектура, строителство и геодезия от София, Пловдив, Пазарджик, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Перник, Ямбол, Сливен и Хасково, разказват от УАСГ.

Целта на бъдещия образователен клъстер е да бъде в помощ в процеса на обучение на средни и висши кадри за отрасъл „Строителство“.

УАСГ вече предоставя достъп на учениците от СГСАГ „Христо Ботев“ до библиотеката си и до специализираните си лаборатории, където се провеждат часове на учениците по редица дисциплини. В рамките на новосъздадения клъстер ще се осигури и онлайн достъп до библиотечния фонд на университета за учениците от други градове.

Ще се работи в посока обучение на учениците по набиращото популярност строително информационно моделиране (СИМ), което стои в основата на дългоочакваното дигитализиране на услугите в строителния сектор.

Ръководителите на училищата са излезли с предложение към преподавателите от УАСГ периодично да изнасят лекции пред учениците, по време на които средношколците да бъдат запознавани с новите технологии в различни сектори на строителството, както и със знакови строителни обекти, реализирани у нас и в чужбина.

В рамките на клъстера ще се обсъждат и задания за дипломните работи на завършващите ученици и ще се разпространяват резултатите от вече готовите дипломни работи. Университетските преподаватели ще вземат участие в изготвянето на специализираната учебна документация на професионалните гимназии, включително на учебни програми по определени технически дисциплини. Предвиждат се дейности за повишаване на квалификацията на учителите по специалните дисциплини, най-вече в посока въведените нови технологии в бранша.

КИИП е предложил съдействие в посока обмен на информация, както и професионална подкрепа от страна на членове на камарата в различни части на страната.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us