Геодезия

УАСГ търси асистент към катедра „Приложна геодезия“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидат за заемане на академична длъжност „асистент”, научна специалност Обща, висша и приложна геодезия към катедра „Приложна геодезия“ при Геодезическия факултет. Кандидатите трябва да подадат документи в срок от 2 месеца от публикуването на обявата (28.11.2018 г.).

Повече информация може да се получи на телефони 02/963-52-45/вътр. 449 и 02/866-90-54. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сградата на ректората.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us