Геодезия

Учредяване на областна колегия Перник


На 1 ноември 2012 г. в Перник се проведе учредително събрание на Областна колегия Перник, към КИГ. На събранието присъстваха 17 от 20 поканени колеги от област Перник, инж. Ангел Янакиев – председател и инж. Татяна Аршинкова – технически секретар на КИГ. С мнозинство бе избран следния ръководен състав: за председател на Областна колегия Перник – инж. Румен Антов и двама членове – инж. Росица Петрова и инж. Бойка Васева. Председателя на КИГ инж. Ангел Янакиев разясни на учредителите на колегията всички възникнали въпроси относно структурата и функционалността на Областната колегия, както и ползата за геодезическата общност от съществуването на КИГ. Инж. Янакиев запозна учредителите на колегията с работата на КИГ на национално и международно ниво. Беше дискутиран законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, както и произтичащите след него казуси. Инж. Янакиев подари на председателя на Областна колегия Перник инж. Румен Антов Устава на КИГ, Кодекса по професионална етика на българския и европейския геодезист. В заключение председателят на камарата отправи приветствие и пожелание за успех към новоучредената областна колегия и нейното ръководство.

Автор

Super User




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us