Геодезия

Уникалната Швейцария с 3D топография

Швейцария е уникална. Преди година пак тя беше тема на вниманието на Геомедия заради 180-ата годишнина от създаването на швейцарския кадастър. Днес 8-милионната държава е единствената страна в света, чиито управници са направили така, че кадастърът и картите да са напълно дигитализирани и не само това, а вече има национален 3D топографски модел, създаден на обектно-ориентирана база данни. Тъй като потребителите все повече откриват предимствата на новостите. Според работещите в Swisstopo, допълнителното трето измерение не създава допълнителни разходи, а само допълнителни ползи.

На швейцарската федерална служба по топография Swisstopo бяха необходими десет години, за да изгради обектно-ориентирана топографска база данни в 3D, като последните обекти са завършени през 2019 г. В момента цялата информация в Swisstopo е триизмерна, разказва пред GIM Андре Стрелен, ръководител на топографията в Swisstopo. Трудностите и разходите, свързани с новата инфраструктура, не се дължат на третото измерение, обясняват той. „Нямаше конкретна работа по създаване на 3D. Тъй като вече използвахме фотограметрия, имахме данни за третото измерение, но не го бяхме ползвали. Основните усилия бяха свързани с преминаването от система, базирана на картография, към система, базирана на топография, пояснява той.

Swisstopo събира на едно място няколко многомащабни бази данни в един топографски модел на ландшафта с висока разделителна способност, включващ над 25 милиона уникално реферирани обекти. Тази независима от мащабите база данни се поддържа чрез организирани производствени процеси, базирани на правила, за да се приложат най-високите нива на качество и ефективност на данните. „Основното предизвикателство за нас през последните години беше дегенерализацията“, пояснява Стрелен. „Цялото картографско обобщение трябваше да бъде преодоляно и чертите на обектите трябваше да бъдат картографирани, както изглеждат в действителност. Вече имаме всичко в детайлност, за да си позволим генерирането на карти 1: 5000”, казва още Стрелен. Всички продукти на Swisstopo  в момента се извличат от този единствен топографски модел на ландшафта (TLM) и съответно и 100% модел на терена.

Проверка

Всяка година една трета от Швейцария е обект на дистанционно наблюдение чрез фотограметрия. Swisstopo използва Lidar. Безпилотните летателни апарати и спътници се използват за допълнително актуализиране на информация в районите, над които не са извършени полети през същата година. Нищо вече не се измерва по земята. Може да се наложи единствено ако хората, които обработват фотограметричните данни, имат някаква конкретна поръчка. Тогава на място се проверява моделът.

Бързо обновяване

Основното предизвикателство в момента пред Swisstopo е процесът на актуализиране да се съкрати. Всяка година официално се пуска нова версия на общата топографска база данни, а някои части дори се актуализират по-често. Това не означава, че има нова версия на всеки отделен продукт с тази честота, въпреки че всички приемат, че данните в цифровите карти са актуални и верни.

Ползи

Уебсайтът на Swisstopo има повече от 30 000 уникални посетители на ден, за достъп до топографската база данни, ортофото, данни за терена и геоложка информация. Всички регистрирани географски данни от други правителствени организации също се публикуват в националния портал за геодезически данни, координиран от Swisstopo. Освен това Swisstopo участва в много проекти. За Федералната служба по околна среда например те наблюдават ледниците или развитието на растителността в райони, пострадали от горски пожари.

Гражданите могат да преглеждат данните безплатно, докато частният сектор трябва да плаща. Swisstopo иска да генерира възвращаемост от около 27% годишно от публичните инвестиции в поддръжката. Затова данните са лицензирани за фирмите.

В Швейцария въпросът „Защо не използвате Google Maps?“ не е рядкост. Отговорът обаче е, че не само работа на Swisstopo e по-прецизна, но и че не е свързана с търговски или политически интереси, като другата компания. „Не е като търсене в Google, при което получавате различни резултати в зависимост от това какъв хардуер използвате или местоположението си, или часа на търсене“, коментира шефът на Swisstopo.

Преди около 15 години, преди да започне да създава модела, Swisstopo направи анкета с хората, поставяйки въпроса „Какво ви трябва в 3D?“ Тя не проработи, но днес всички са доволни да го ползват . Архитектите могат да интегрират 3D данни със своите BIM данни, инженерите пътищари могат директно да включват данните за наклоните в своите изчисления, приложенията за Smart city се от 3D и прочее. Финансовите ползи са огромни. Например Швейцария иска да спре да ползва ядрената енергия до 2050 г., така че министерството на енергетиката трябва да стимулира използването на слънчевата енергия. В тази връзка Swisstopo ще направи „соларен кадастър“ въз основа 3D данните за покривите. Това ще даде възможност хората да видят дали си струва да се инвестира в соларни панели в конкретната ситуация.

Ръст

Съществуващата ИТ инфраструктура през 2008 г. е недостатъчна за оптимално споделяне на ползите от всички налични данни и услуги. Днес приблизително 80TB данни, които се обменят с около 13 милиона клиенти на месец, ползването на облачните технологии се оказаха правилния избор. Възможността за мащабиране вертикално и хоризонтално в рамките на минути доведе до ръст в използването на модела с цели 50% през последните 10 години, като същевременно намали разходите за прехвърляне на данни. Възможността на облака да съхранява и разпространява данни позволи създаването на адекватни продукти.

Следваща стъпка

По темата за времето следващата стъпка е 4D. За всеки обект в базата данни се знае кога е възникнал и кога е бил въведен в базата данни на Swisstopo. 4D не е голяма изненада, но национална картографска агенция обмисля „ерата след картите“. Swisstopo започва проект за по-добро разбиране географска информация. Според Стрелен, картите губят ролята си на предавател на географска информация, а днешните млади хора използват GPS базирана информация за локализация и искат да виждат реалистични изображения. Затова Swisstopo ще инвестира в добавената реалност, така че хората, които използват смартфон или друго устройство, ще виждат на екрана си само изображения от реалния свят, заедно с данните, от които се нуждаят за конкретна задача.

Работата на Swisstopo може да се види на map.geo.admin.ch.

Повече за кадастъра в Швейцария в интервюто с Даниел Щьодлер от Swisstopo: https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6970-inzhenerat-daniel-shtyodler-nuzhen-e-edinen-standart-za-kadastralnite-danni

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us