Геодезия

Университетският обмен между УАСГ и Московския държавен университет по геодезия и картография е възстановен


Десислава Митева

От тази година бе възобновен обменът на студенти между Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Московския държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК).  С подкрепата на Камарата на инженерите по геодезия и декана на геодезическия факултет на УАСГ доц. д-р инж. Славейко Господинов от българска страна бяха изпратени петима студенти от четвърти курс, специалност „Геодезия“ с ръководител ас. д-р инж. Иван Янков.

Посещението на българската група продължи 10 дни в периода 28.07-06.08.2010 г.  Специално съставената програма от руска страна включваше обиколка на университета, среща с ръководните му органи, както и запознаване с геодезическото производство в някои от водещите геодезически фирми.  В университета бяха организирани специална среща с ректора – проф. В. А. Малинников и с декана на геодезическия факултет – проф. В. В. Шлапак. Бяха посетени катедрите в геодезическия факултет и учебните лаборатории към тях.

Домакините бяха организирали и посещение на различни културни забележителности на Москва – Кремъл, разходка с корабче по река Москва, нощна обиколка на града. Изключително интересен беше музеят на космонавтиката, както и музеят, посветен на победата във Втората световна война. Специална екскурзия из някои от най-красивите спирки на московското метро също остави приятни впечатления.

Студентите, участвали в обмена, благодарят за съдействието на Камарата на инженерите по геодезия, на ректора на УАСГ и на ръководителя на групата ас. д-р инж. Иван Янков.

 

DSCN0454.jpg
 
DSC02926.jpg
 
DSCN0846.jpg
 
DSCN0160.jpg
 
DSCN0083.jpg

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us