Геодезия

Узбекистан налива 20 милиона долара в кадастъра си

В страната на създателя на глобуса Улугбек все още почитат знанието

Съветът на директорите на Световната банка одобри заем в размер на 20 милиона долара за развитието на кадастъра на Узбекистан. Кредитът е отпуснат на 24 май, а проектът е за

модернизация на системата за регистрация в кадастъра на недвижимата собственост.

Целта на проекта е повишение на ефективността и подобряване на достъпа до системата на кадастъра, която пък е част от структурата и услугите, влизащи в електронното управление на страната.

Проектът ще създаде единен електронен имотен регистър и кадастър. За успешното изпълнение на проекта ще отговаря държавният комитет по природни ресурси, геодезия, картография и кадастър.

Кадастърът ще допринесе за прозрачността на деловата среда и ще има важно значение за икономическия ръст на Узбекистан, за укрепването на социалната стабилност и за създаването на благоприятно условия за повишаването на благосъстоянието на гражданите, убедени са от узбекската страна.

„Преходът от хартиен кадастър към дигитален, чрез единната интегрирана система на имотния регистър и кадастъра, ще доведе до прозрачност в сферата на недвижимата собственост и ще улесни онлайн достъпа до геопространствени данни, като подобри качеството на обслужване на гражданите”, това заяви представителят на Световната банка в Узбекистан Джунгхун Чо.

Узбекистан се присъедини към Световната банка през 1992 г. До момента инвестициите, които е направила банката в страната, са в размер на 2 милиарда долара.

Малко история

Земите на днешен Узбекистан са част от древни цивилизации. През 6 век пр. Хр. са част от Персийската империя. През 327 пр.Хр.са завладени от Александър Велики. Арабите идват през 712 г., но през ХІV в. великият монголски завоевател Тимур (1336-1405 г.), роден недалече от Самарканд, основава мощна империя в цяла Средна Азия. Неговата държава пада през 1507 г., но Тимур оставя богато културно наследство, високи научни и културни достижения, най-вече в градовете Самарканд и Херат. Руснаците завладяват земите на днешен Узбекистан в края на ХІХ век след светкавична победа на руската армия. През 1924 г. е образувана Узбекска съветска социалистическа република, като част от СССР, а на 1 септември 1991 г. след разпада му Узбекистан провъзгласява независимост.

Основният закон на страната е Конституцията, която е приета на 8 декември 1992 г. Президентът e върховен главнокомандващ, парламентът е от две камари. Административно страната е разделена на 13 провинции.

Статистика

Страната има площ от приблизително 447 400 кв. км и население около 26 милиона души. В градовете живеят 37,3% от населението, а 62,7% са в селските райони.

Кадастър

След революцията през 1917 г. и влизането на Узбекистан в СССР страната се подчинява на съветската кадастрална система. След независимостта през 90-те години, с резолюция на кабинета, през 1996 г. е направена специална агенция по кадастър, наречена УзГеоКадастър. Тя се занимава с кадастъра в градовете и разполага с офиси във всяка провинция. Освен това има и специален държавен комитет ГосКомЗем, който пък отговаря за управлението на обработваемата земя в селските райони.

Съществуват две професионални организации – Геодезическо общество на Узбекистан, с около 500 членове, което е и член на Международната федерация на геодезистите (FIG) и Асоциация на оценителите в Узбекистан, създадена през 1999 г., която обединява професионалисти, занимаващи се с различни типове собственост. Кадастралната дейност се нуждае от лицензиране. Три института – два в Ташкент и един в Самарканд предлагат геодезическо образование.

През 2000 г. е приет закона за кадастъра. Според него има 20 типа информация, които се регистрират – кадастър за земята, за строителството, за водните басейни, за горските масиви, кадастър за земните богатства и т.н.

Същевременно обаче целта е да се направи мултифункционален кадастър, който ще играе ролята на геоинформационна система, поясняват узбекските медии. Тази система ще бъде изградена от УзГеоКадастър.

Според чл.3 от закона за кадастъра, кадастърът е основният компонент от единна система за информация, документираща земите, категориите, качествените им характеристики и стойността на имот, както и местоположението и размера на парцелите, разпределението им между собствениците и наемателите.

Кадастърът обикновено се състои от следните компоненти: текст, който идентифицира парцелите, правата на собствениците, сервитути, ипотеки и т.н.; пространствен компонент, който показват всички парцели графично с идентификатори. Тези данни са дигитализирани.

Собствеността се регистрира в кадастрални планове, които са направени в една и съща координатна система. Селските райони са в мащаб 1:5000, 1:10000, а градските райони 1: 500, 1: 2000.

Единната система за държавен кадастър става все по-необходима и приложима в широк кръг от социални, екологични и икономически дейности.

Доскоро терминът „кадастър“ е бил използван само от специалисти. Днес става все по-популярен, тъй като всички слоеве на населението са принудени да използват кадастъра и да регистрират недвижими имоти въпроси.

Българската връзка

9993d9ca 3956 4743 b095 8bc1743b96ec

Българският премиер Бойко Борисов има шанса символично да пререже лентичка и в Узбекистан – през май тази година съвместно с вицепремиерът на Узбекистан Гуломжон Ибрахимов откриха завод за рециклиране на масла – съвместна инвестиция на българска компания и узбекистанско предприятие. Така започна ХХ международна конференция и изложба „Нефт и газ в Узбекистан“, в която участва и България.

„В България гледаме на Узбекистан като на наш стар приятел с възможности за сътрудничество не само в енергетиката, а също в земеделието, в туризма и като на мост към Централна Азия. Смятам, че отношенията ни са пример за добро сътрудничество и приятелство в толкова сложния свят, който ни заобикаля, и се надявам, че започва нов етап, който да стимулира бизнесконтактите между двете страни“, каза министър-председателят Борисов.

По-късно, през юни, в София се откри българо-узбекски бизнес форум.

 

Самарканд – раят на Земята

20 Custom

22 Custom

23 Custom

26 Custom

Според пътешественици, основните проблеми днес на Узбекистан са мръсотията и лошите пътища. Но не е било винаги така. В Узбекистан е един от най-старите градове на планетата. Самарканд е стар като Рим и Атина, дори поетите на Иран и Индия го наричат Рим на Изтока или Лицето на Земята. През вековете е ставал сцена на бурни събития. Археолозите са намерили останки от палеолита в центъра на града. В античните текстове за първи път се среща името на Самарканд като Мараканд – през 329 г. преди Хр., като се описват завоевателните походи на Александър Македонски. Градът е център на култура, търговия, част от Пътя на коприната. През него са минали всякакви завоеватели – гърци, араби, монголци, китайци. По времето на Тимур е център на огромна империя от река Инд до Босфора. А по времето на един от великите учени астрономи Улугбек градът получава името Раят на изтока. Благодарение на Улугбек е построена и обсерваторията в града.

Не по-малко известен Самарканд неговото приложно изкуство. Стенописи, дърворезба, обработка на метал, изкусни бижута, рисуване върху коприна и злато, бродерията, килимарството, художествената керамика. Самарканд е бил известен и с това, че в Азия едва ли не само той е имал течаща вода през оловни тръби. Освен това улиците и площадите на Самарканд са с настилка от камък много векове преди това да стане модерно в Европа.

До днес се е запазила изумителната красота на Самарканд.

24 Custom

 

Улугбек – човекът, направил първия глобус

Ulugh Beg e1427048374707 Custom

Улугбек

Вукът на държавника Тимур и първи син на Шах Рух Улугбек продължава рода на тюркското племе барлас от Трансоксиана. Като дете Улугбек пътува из Близкия изток и Индия с войските на дядо си Тимур.След като Шах Рух премества столицата в Херат, шестнадесетгодишният Улугбег става управител на Самарканд, който превръща в голям интелектуален център. През 1417-1420 г. строи училища и кани мюсюлмански астрономи и математици да преподават там.

Интересите на Улугбек са в областта на астрономията и през 1428 г. строи огромна обсерватория, наречена Гурхани Зидж, подобна на по-късната Ураниборг на Тихо Брахе.

През 1437 г. съставя картата Зиджи Султани от 994 звезди – най-добрият звезден каталог между този на Птолемей и после на Брахе. Улугбек открива грешки в арабските звездни каталози и определя наново положението на 992 неподвижни звезди, към които добавя 27 звезди от каталога на Ал Суфи, които са твърде на юг, за да бъдат наблюдавани от Самарканд. Този каталог е първият оригинален след Птолемей и е издаден от Томас Хайд в Оксфорд през 1665 г. (Tabulae longitudinis et latitudinis stellarum fixarum ex observatione Ulugbeighi).

800px Ulugh Begs Astronomic Observatory Custom

Обсерваторията

observatoria ulbeka Custom

Обсерваторията

През 1437 г. Улугбег определя дължината на звездната година на 365,2570370 d = 365d 6h 10m 8 s (грешка от +58 s). В дългогодишните си измервания той използва гномон, висок 50 м. Тази стойност е подобрена с 28 s през 1525 г., 88 години по-късно, от Николай Коперник, който се позовава на оценката на Табит ибн Кура, който е точен до +2s.

Улугбек е известен и в свързаната с астрономията математика, като тригонометрията и сферичната геометрия.

Смята се, че Улугбек е конструирал и първия глобус, който се пази в британски музей.

Lunar eclipse al Biruni Custom

5 01a11 Custom

 

Глобусът на Улугбек е в британски музей.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us