Важно

1/5 от растенията ще изчезнат

Една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване. Основните заплахи за растенията са земеделието и изсичането на дървета, в резултат на които се унищожават техните хабитати, предаде Ройтерс, позовавайки се на първия по рода си доклад за състоянието на растителните видове на планетата.
Докладът „Състоянието на растенията в света“ е изготвен от 80 експерти под ръководството на Кралската ботаническа градина в Кю, Лондон. В него не са включени видовете водорасли и мъхове.
Авторите на доклада отбелязват, че общо 391 000 растителни вида – от миниатюрни орхидеи до гигантски секвои, са известни на науката. 31 000 от тях имат документирана употреба като лекарства, храна или строителен материал. От други по-слабо познати растения вероятно има неизвестни ползи, като например устойчивост на заболявания.
Въпреки че една пета от растенията на планетата са застрашени от изчезване, все още се откриват нови видове. Сред тях е едно от най-големите хищни растения с височина 1,5 метра. Видът Drosera magnifica (на снимката) е идентифициран в Бразилия през 2015 г.
Около 2000 нови типа растения се описват от учените всяка година.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us