Важно

23 години по-късно


Едва ли има някой, който е предполагал, че 23 години след първите протести и шествия в България, ситуацията ще се повтори. Но е факт.

Според някои твърдения, живеем в много интересно време. Всъщност май предпочитаме да живеем в по-скучни времена. Всичко да е подредено, да имаме хубави закони, които да не могат да се заобикалят от партията, която е на власт.

Може някога и да се случи.

След 4-годишно прекъсване, АГКК обяви обществена поръчка за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри. Дотук – добре. Бързият прочит на тръжните условия обаче подейства като студен душ. Съгласно тези условия, фирмите трябва да са „въоръжени до зъби” с тотални станции, GPS, автомобили и софтуер. След надигналото се недоволство от страна на гилдията, тези условия бяха малко смекчени. Но останаха едни други, още по-странни изисквания. За онези, които не за закупили тръжната документация, ще цитираме две от точките в документация за участие:

 

т. 2.1. При подаване на оферта за участие за позиции от 1 до 10, участникът следва да осигури минимум един правоспособен юрист, който да осъществява процесуално представителство на АГКК пред Административен съд – Варна по административни дела, образувани по реда на чл. 145 от АПК, във връзка с чл. 49, ал. 2 от ЗКИР, за изработените от него кадастрална карта и кадастрални регистри.

 

т. 2.2. При подаване на оферта за участие за позиции от 1 до 10, участникът следва да предложи срок и начин на възстановяване на съдебните разноски, присъдени срещу АГКК във връзка с изработените от него кадастрални карти и кадастрални регистри.

 

Оказва се всъщност, че участниците би следвало сами  да си приемат работата. Така или иначе, цялата отговорност, съгласно цитираните условия, ще се понесе от изпълнителя. Нищо, че всеки изпълнител има застраховка, че съгласно договора има три години гаранционен срок и т.н.

КИГ проведе и извънредно общо събрание. Бяха приети две декларации, предложени от Областна колегия – гр. Пловдив и Областна колегия – гр. Варна. Декларациите са публикувани на страницата на КИГ

Беше взето решение за сформиране на работна група от представители на всички областни колегии, които до края на месец юли да очертаят основните насоки за изменение на ЗКИР. Независимо дали настоящият парламент ще продължи да работи или не, трябва да имаме готов законопроект. Така че тази инициатива е добра и остава надеждата, че от страна на КИГ ще се направи необходимата организация.

 

Отново сме в очакване.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us