Важно

Атмосферата на младата Земя била като днешната


Трима геофизици от политехническия институт „Ренселър“ в САЩ са събрали доказателства, че атмосферата на Земята в края на Катархая – период, завършил 500 милиона години след образуването на нашата планета, е била много подобна на съвременната, съобщи сп. „Нейчър“.

Теорията, че първичната атмосфера на Земята е съдържала малко кислород, съществува отдавна. По тази причина учените са успели основно да изследват механизма на възникване на живота в условията на високо съдържание на метан, въглероден окис, сероводород и амоняк. Геофизиците от политехническия институт „Ренселър“ предлагат съвършено друг вариант на газова обвивка на Земята с по-привични и познати на съвременните хора компоненти: въглероден диоксид, серен диоксид, азот и вода. „По наше мнение много учени, моделирайки зараждането на живота на Земята, са сгрешили със състава на газовата смес“ – твърди Брус Уотсън, един от участниците в новото изследване. „Повечето специалисти са съгласни с това, че дегазацията на магмата е била основен източник на попълнения на атмосферата – казва Уотсън. – Следователно, на нас ни бе необходимо да установим какви именно съединения са били отделяни от магмата.“ В решаването на задачата е помогнал цирконият – изключително устойчив магматичен материал, някои образци от който са на възраст над 4 милиарда години. В резултат на изследванията учените са установили, че в атмосферата на Земята само 200 милиона години след образуването й са попаднали въглероден диоксид, вода, серен диоксид и азот.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us