Важно

Честита 2016 година!

Пожелаваме ви много здраве и много късмет. Надяваме се всичко останало да се подреди, както го желаете.

И тъй като започваме нова година, отново с надежди за по-добро бъдеще, нека направим малка равносметка какво се случи през изминалата 2015 г. в сферата на геодезията и кадастъра.

След като след 5 годишно прекъсване в края на 2014 г. АГКК обяви обществени поръчки за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, 2015 г. започна със смяна на изпълнителния директор на АГКК и с назначението на инж. Светослав Наков. Дали това беше правилен или грешен ход от страна управляващите, ще покаже бъдещето. След встъпването си в длъжност новият изпълнителен директор пое ангажименти за напълно прозрачно управление, редовни срещи с гилдията, обявяване на нови обществени поръчки за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри и т.н.

За съжаление, към настоящия момент нито един от поетите ангажименти не е изпълнен. Бяха осъществени две-три срещи с ръководствата на професионалните организации, като поне видим резултат засега няма.

Продължава лутането с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, като смятаме за изключително обиден за цялата гилдия факта, че се правят опити министерството на регионалното развитие и благоустройството да се освободи от АГКК и да я прехвърли към министерството на земеделието и храните.

Въпреки липсата на нормативна база „прехвърлянето“ на КВС към КККР започна ударно с няколко десетки землища, както става ясно от обявеното в Държавен вестник.

Направиха се множество специализирани карти по Черноморското крайбрежие при абсолютна липса на наредби за тази дейност. Стигна се дотам, че за да могат да се формират като площни обекти, дървените кейове бяха формирани като сгради…

Могат да бъдат изброени още проблеми в гилдията, но да спрем дотук.

Искаме да отправим пожелание към ръководството на Геодезията в Република България през 2016 г. да помисли за гилдията. Тази гилдия, която не е създавала никога проблеми на администрацията, която премина през период от 5 години, в които държавата не се интересуваше от геодезия и кадастър, гилдия, която уважаваше и се надяваме да продължава да уважава администрацията, отговорна за геодезията в България.

Трябва да отбележим и факта, че Камара на инженерите по геодезия организира и беше домакин на най-голямото събитие за международната геодезическа общност за 2015 г. – работната седмица на Световната организация на геодезистите (FIG), която се проведе от 17 до 21 май 2015 г. в Националния дворец на културата – гр. София. На работната седмица участваха над 920 специалисти от цял свят. Камара на инженерите по геодезия получи най-високата възможна оценка за организацията на работната седмица.

Екипът на Геомедия най-искрено благодари на нашите рекламодатели, които през цялата изминала година (и не само) ни подкрепяха: това са фирмите Геодетект ЕООД, Солитех АД, Геохайд ООД, Геокад 93 ЕООД.

Най-сърдечно благодарим на нашите читатели!

Пожелаваме ви много здраве и много късмет. Надяваме се всичко останало да се подреди, както го желаете.

Екипът на Геомедия

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us