Важно

Дървета правят ток


Дърветата и особено евкалиптите произвеждат електричество. Учените от Технологичния университет на Куинсланд откриха, че във въздуха в район с дървета има положителни и отрицателни йони. Нивата им са два пъти по-високи в райони с дървета, отколкото в открити пространства с трева, а в райони с евкалипти са дори още по-високи. Йоните сами по себе си са вредни за здравето. Учените отдавна предполагат, че съществува връзка между дърветата и електричеството в атмосферата, но едва сега констатират, че концентрацията от положителни и отрицателни йони в атмосферата е два пъти по-голяма в районите с дървета, отколкото в тревистите райони. Според изследователите електрическият заряд може да бъде обяснен с радиация от газа радон – вторичен продукт от радиоактивното разпадане на радия. Тъй като радият се съдържа в скали и радонът е разтворим във вода, водата в почвата е особено богата на радон. Дърветата играят ролята на помпи, като изсмукват радона от почвата и го изхвърлят в атмосферата посредством транспирацията – процес, при който водата се поглъща от корените на растенията и се изпарява от листата им. Това е наблюдавано най-вече при дърветата с дълбоки корени като евкалиптите.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us