Важно

Добивът на нефт заплашва световното културно наследство

Близо една трета от природните обекти от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО са застрашени от минното дело и нефтената индустрия, предаде Ройтерс.

Списъкът на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО включва 1031 обекта в 163 страни, повечето от които – 802 са избрани заради културното им значение.

Проучване на Световния фонд за дивата природа показва, че около 70 от останалите 229 обекта – 197 природни и 32 със смесено значение, фигуриращи в списъка заради естествената им красота или същественото им екологично значение, са под заплаха от рудодобивната и нефтената промишлености.

Целта на доклада е да окуражи инвеститорите да използват влиянието си и да попречат на компании да правят проучвания за добив на полезни изкопаеми по тези места.

„Опазването на знаковите природни обекти е важно не само заради значението им за околната среда, но и заради живота и бъдещето на хората, които зависят от тях“, казва изпълнителният директор на Световния фонд за дивата природа Дейвид Нъсбаум.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us