Важно

Еко енергията ще задоволява 80% от нуждите през 2050 г.


Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), включително соларни и вятърни, могат до 2050 г. да осигурят 80 на сто от енергийните нужди на планетата и да изиграят значителна роля в борбата срещу глобалното затопляне, се казва в доклад на Междуправителствения съвет за измененията в климата, публикуван през май на форум в Абу Даби. Според анализаторите употребата на възобновяеми енергийни източници се увеличава и цената им намалява, което ще е от полза за борбата с глобалното затопляне и ще помогне на бедните страни, които възлагат надежди на соларните и вятърни енергийни източници за устойчивото развитие на икономиките си.

Въпреки оптимизма, през 2010 г. ВЕИ са осигурили по-малко от 13% от енергийните нужди на света, докато 85 на сто са били свързани с фосилни енергийни източници – въглища, петрол и газ, а 2 на сто – с ядрена енергия.

Всички предлагани опции за намаляване на парниковите емисии показват, че възобновяемите енергийни източници ще играят важна роля, отбелязаха експертите.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us