Важно

ЕС обявява война на фосфатите в праха за пране


Фосфатите ще трябва практически да изчезнат от препаратите, продавани в Европейския съюз – до средата на 2013 година в перилните препарати и до началото на 2017 година в препаратите за миене на съдове. Това гласи нов регламент, приет от Европейския парламент като част от борбата със замърсяването на водите.

Текстът вече получи одобрението на страните членки и има за цел да се ограничат фосфатите в реките и моретата, предизвикващи прекомерно разпространение на водорасли, задушаващи някои водни животински видове. Забраната се отнася за препаратите за обща употреба, а не за промишлени цели. Такива правила вече съществуват в някои страни членки.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us