Важно

Фотосинтеза или електричество


Проблемът с електричеството на планетата е доста сериозен, при положение, че над милиард души нямат ток. Енергията от възобновяеми енергийни източници е чиста, но има един ресурс, който все още не се използва, убедени са в университета Вагенинген, Холандия, където са открили фотосинтезата като източник този път на електричество. Както обясняват авторите на идеята, растенията произвеждат органична материя, но като остатък от процеса се отделят електрони и протони – носители на енергия. Накратко е достатъчно да се поставят два електрода в земята, за да се произведе зелена енергия. Компонентите и лесното получаване придават голяма доза устойчивост на метода, за който са нужни светлина, въглероден диоксид и вода. В града например с подобна роля може да се натоварят покривите, където да се отглежда зеленина, която да генерира ток.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us