Важно

Геодезистите с роля в опазването на климата

През април започва ратификацията на договора за климата, постигнат в края на 2015 г. в Париж. ООН ще организира на 5 и 6 май среща на високо равнище за прилагането на споразумението.

Международната федерация на геодезистите FIG вече е направила сериозна заявка, че може допринесе за изпълнението на целите на договора. Още през 2014 г. организацията публикува доклада The Surveyor’s Role in Monitoring, Mitigating, and Adapting to Climate Change (Ролята на геодезистите при мониторинга, намаляването и преодоляването на климатичните промени).

В него се подчертава, че геодезистите са особен вид експерти, които познават добре администрацията и управлението на права върху земята и работата им дава основа за планиране на използване на земните ресурси. За да се разберат сложните взаимодействия, които са част от промените в климата, има специален мониторинг на земята със сателити. Геодезисти не само спомагат за определяне на референтните системи, които ги произвеждат данните, но помагат и за изработването на софтуерни инструменти.

Докладът на FIG е известен още като PublicationN65 https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub65/figpub65.asp

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us