Важно

Горещината намалява аромата на цветята

Цветята са с по-слаб аромат, когато температурите в заобикалящата ги среда са по-високи, защото отделянето на аромат изисква значителна енергия от растенията. Такова е заключението на учени от Еврейския университет в Ерусалим.

Ароматът не е просто някакъв лукс, а заедно с цветовете и формата на цветята е част от важна стратегия за привличане на опрашители.
Повишаването на температурите, комбинирано с глобалните климатични промени, се намесва в симбиозата растение-опрашител – взаимодействие, което е улеснено най-вече от цвета и аромата на растението, заяви експертът Алон Канани.

Той констатира, че две разновидности на хибридната петуния, които са израсли при по-високи температури, произвеждат по-малко фенилпропаноиди – летливи съставки, които придават на цветята уникалния им аромат. Намаленото им производство е свързано с ограничена активност на синтезиращите ги протеини.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us