Важно

Гущер сменя пола си заради промени в климата

Горещите температури принуждават австралийските гущери, наречени брадатите дракони агами, да сменят пола си. Учените от университета в Канбера са установили, че представители на вида, които генетично са мъжки, се излюпват като женски, на свой ред се сдобиват с потомство и дори се проявяват като по-качествени майки от генетично определените като женски екземпляри.

Начинът, по който се определя полът при брадатите агами, се е променил до такава степен, че учените се опасяват от пълното изчезване на женските полови хромозоми.

„За пръв път потвърждаваме промяна на пола при което и да е влечуго в естествена среда.

Резултатите от изследването ни показват до каква степен екстремните климатични проявления могат да повлияят върху биологията на даден организъм“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us