Важно

Иглолистните дървета не спират глобално затопляне

Тезата, че залесяването с нови насаждения помага за намаляване на вредните климатични промени, се обръща с главата надолу след едно ново изследване, което уличава иглолистните дървета като виновни за глобалното затопляне. Според еколога Ким Нодс от института по метеорология Макс Планк в Хамбург, Германия, изследванията показват, че не всички дървета влияят еднозначно на климата. Подмяната на широколистни растения с иглолистни е в основата на вредното влияние върху климата. Горите в Европа намаляват драстично между 1750 и 1850 г. В ново време 85% от горите се управляват от човека, а той се стреми да засажда бързорастящи видове, по-комерсиални, ценни дървета, каквито са шотландският бор и норвежкият смърч.

На светкавичното презалесяване на изпосечената Европа се гледа с добро око, особено когато става дума за способността на дърветата да абсорбират въглерод, нещо, което е особено важно в последните няколко десетилетия.

Изборът на иглолистни растения пред широколистни оказва своето съществено влияние върху т.нар. албедо – отражателната способност на горите.

Изчислението е, че поради подмяната с иглолистни видове в Европа има затопляне с 0.12 градуса.

Изследователите вярват, че внимателното обмисляне може да доведе до една програма за възстановяване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us