Важно

Инсталациите за еко енергия все по-популярни у нас


Новите инсталации за производство на електро- и топлоенергия намират все повече приложение в жилищните сгради у нас. От Камарата на инсталаторите в България коментират, че на пазара в България вече съществуват материали и съоръжения за постигане на максимална ефективност на отоплението на дома.

При проектирането на новите сгради вече се търси ефекта на така наречения „пасивен дом“ – дом, който не консумира енергия. Но дори и при старото строителство – панелните многофамилни сгради – може да се постигне добър ефект при санирането и подмяната на инсталациите, стига този процес да се извършва от компетентни фирми и с използването на качествени материали.

От камарата твърдят, че стимулирането на населението да обновява жилищните сгради и да спестява по този начин енергия, ще доведе до спестяване на държавни разходи за внос на енергоресурси.

От асоциацията на производителите на екологична енергия съобщиха, че монтираните фотоволтаични панели на покривите на сгради са с общ размер около 5 мегавата, но по-голямата част от тях са върху покривите на предприятия.

За жилищни сгради и еднофамилни къщи все още не е масова практика поставянето на фотоволтаици или соларни панели, макар че разходите за консумирана енергия моментално спадат.

В момента инсталирането на 1 киловат фотоволтаична мощност излиза около 2 500 лв. като в това число влизат всички разходи – цена на панела, на инсталацията и на труда на фирмата – инсталатор. Електроразпределителните дружества са длъжни да присъединят веднага към мрежата подобни мощности и да монтират измервателни устройства за отчитане на произведената от тях енергия. След това вариантите са от сметката за ток на даденото жилище да се приспада произведената от фотоволтаика енергия, или пък енергото да я изкупува от собственика, а той да си плаща пълната сметка за ток.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us