Важно

Интегрална платка се захранва от биологична енергия

Изследователи от университета Колумбия успешно използваха биологични процеси, произвеждащи химическа енергия за захранване на интегрална платка.

Според водещия проучването професор Кен Шепърд, това е първият успешен опит в света за изолиране на биологичен процес и използването му за захранване на компютърен елемент.

Изследователите са разработили системата, използвайки изкуствено създадена липидна двуслойна мембрана, съдържаща естествено срещащите се йонни помпи, които са захранвани от енергийно проводимата молекула, АТФ (Аденозинтрифосфат). ATФ е коензим, който прехвърля химическа енергия между живите клетки. Той е краен продукт на процеси като фотосинтезата и клетъчното дишане, като захранва механичните процеси в живите системи, като например деленето на клетките и мускулната контракция.

Учените са свързали липидната мембрана със стандартна интегрална платка с метал оксидни полупроводници и йонните помпи я захранват.

Възможността за комбиниране на биологични и електронни процеси тепърва ще разпалва въображението и ще намира своето приложение.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us