Важно

Климатичните аномалии ще се множат предупреждават от ООН


Климатичните аномалии в глобален мащаб ще стават все по-чести в най-близко бъдеще. Ще има засушавания и наводнения с разрушителни последици за много страни. Това са изводи от доклад, представен от Междуправителствената експертна група на ООН за климатичните промени.

Според документа, разработван в течение на 2 години от над 100 международни експерти, на практика е сигурно, че през този век в цял свят ще расте броят на дните,  когато в различни региони ще се регистрират максимални температури. Температурните рекорди „със знак минус“ обаче ще намалеят. Засухите ще зачестят, ще траят по-дълго и през тези периоди ще има по-големи жеги. Твърде е вероятно освен това в редица региони да нарасне максималната скорост на вятъра при тропически циклони, макар че средногодишният брой на самите циклони може да намалее или да остане на досегашното равнище. Анализите сочат, че през изследвания 25-годишен период бележат траен растеж общите щети, нанесени от стихийни бедствия на различни държави. Капризите на времето и климатичните катаклизми носят най-големи загуби на развиващите се страни. Според учените някои от тези тенденции са обратими. Екипът изтъква, че е необходимо да се намалят емисиите на парникови газове и да се вземат други мерки за предотвратяване на глобално затопляне.

Докладът бе публикуван в навечерието на конференцията от 28 ноември до 9 декември в Дърбан (Южна Африка) на участниците в Рамковата конвенция на ООН за промените в климата. Те ще обсъдят изпълнението на споразуменията, сключени с оглед решенията на предишния им форум в мексиканския курорт Канкун, а също и бъдещето на протокола от Киото. Първата фаза от ангажиментите, наложени от този протокол, изтича през 2012 г.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us