Важно

Коментар на брой 5/2015 г.

Август 2015 г. Температурите на места надвишаваха 33-35 градуса. Държавата работеше на половин оборот (не, че през другото време работи повече). Парламентът бе в заслужена ваканция. По министерствата цареше спокойствие. Служителите им също бяха на заслужена почивка.

Не беше така обаче в Агенция по геодезия, картография и кадастър. Там се готвеха много промени. И всички за благото на клиента. Един предишен директор на АГКК беше казал, че основната му цел са щастливите клиенти. Не сме убедени, че тази цел беше постигната. Но сегашното ръководство на АГКК е на път да я постигне. Направиха се две бързи смени на началници на СГКК, бяха подготвени две обществени поръчки с цел (според същото ръководство) щастливите клиенти. Три дни по-късно, същите поръчки бяха отменени.

Проведе се бърза среща на изпълнителния директор на АГКК с ръководителите на АГФ, КИГ, СГКК и Секция Геодезия към КИИП. Срещата преминала в добронамерена обстановка. Отново са били поети ангажименти от страна на АГКК за по-активна работа и съгласуване на действията на ръководството с професионалните организации. Според нас, това е поне 10-и подобен ангажимент. И след това всеки път нищо. Дано този път има някаква промяна.

Иначе, работата по възложените кадастрални карти си върви. По отношение на София, може би в началото на 2016 г. столицата ще може да се похвали с кадастрална карта на целия град.

Нищо не се чува за нови обществени поръчки за геодезически дейности от страна на АГКК. То всичко е цъфнало и вързало в нашата Държава, та кой би се сетил за геодезията. Имаме си магистрали и пътища. Ремонтираме си ги постоянно, а там може и без геодезия. Заливаме дупките с нов асфалт и така чак до догодина, когато всичко ще се повтори.

Между другото, появи се и идеята АГКК да премине в МЗХ. Чудесно. Така цялата кадастрална карта ще се разпредели на поддържащи фирми и всички собственици на недвижими имоти ще станат още по-щастливи клиенти. Бихме могли да се предложим и на министерството на здравеопазването. Но все пак, по-подходящо е в министерството на финансите. Избор има. Въпросът е кой ще ни вземе, ако МРРБ не ни иска.

Е, скъпи колеги, отново живеем в „интересни времена“. А как ни се иска да живеем скучно.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us