Важно

Коментар на брой 5


Обикновено лятото идва с ваканционно настроение. Повечето хора използват топлите месеци за почивка, доколко заслужена е друг въпрос. Не по различно е положението и в геодезическата гилдия. Въпреки че в последно време повечето колеги да не могат да се оплачат от липса на свободно време, което не е за хвалба.

Макар и посред лято, двете професионални организации Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) и Камара на инженерите по геодезия (КИГ) се активизираха и е факт, че дългото писане на писма до държавните институции – АГКК, МРРБ, МЗХ и МФ имаше някакъв резултат: получиха се отговори от почти всички тях (още на още в рубриките КИГ и АГФ ).  За съжаление обаче тези отговори всъщност не отговарят на нашите въпроси. Отчита се някаква дейност на АГКК, но всички знаем, че тази дейност е възложена в миналото. Не може да се отрече, че АГКК е изпратила искане за финансиране на геодезически и кадастрални работи през 2013 г. още през месец февруари тази година, потвърдено по-късно и през месец май. Настояването е за отпускане на около 15 милиона лева. Ако правителството изпълни искането на АГКК, то се очертава през изборната 2013 г. най-после да има възлагане на геодезически и кадастрални работи от държавата. Но никои засега не казва каква е вероятността министърът на финансите да впише в бюджета тези средства.

Отново ни загатват, че е възможно да има светлинка в тунела. Дано този път тя свети по-ярко. По заявка на АГФ и КИГ през септември започва социологическо проучване за състоянието на геодезията и кадастъра. Стремежът е да се получи представителна извадка за мнението на гражданите по тези въпроси. Нека всички се включим в това проучване, за да може да се получи пълна картина на състоянието на геодезията и кадастъра у нас.

И да аргументираме още веднъж необходимостта от нашата работа за благото на България.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us