Важно

Коментар на брой 6


В учебниците по макроикономика е описано понятието икономически цикъл, като са категоризирани различните периоди. Икономистите са общо взето единодушни какво включва един цикъл  – сменящи се фази: рецесия (спад), депресия, оживление и подем (пик, бум). Когато икономиката е в подем, стопанската активност е висока, капиталът се влага в производства, увеличава се обемът на произведените стоки и извършените услуги, безработицата е ниска, заплатите се увеличават. Най-ниската точка на стопанската дейност се нарича дъно и това е времето на депресията. Безработицата е висока, а търсенето е ниско. Историята дори е описала и т. нар. строителен цикъл, открит през 1930 г. от Саймън Кузнец, който през 1971 г. печели Нобелова награда за икономика за емпирично обоснованата интерпретация на икономическия растеж, даваща ново и по-задълбочено разбиране на процеса на развитието. Строителният цикъл на Кузнец продължава между петнадесет и двадесет и пет години  и е предизвикан от промените в жилищното и в друг вид строителство, наложено изключително от широкомащабната миграция.

В България изминава поредна година на икономическа криза. Парите в държавата не достигат, бюджетът за следващата година е ограничен. Нужна е финансова дисциплина, а ситуацията в Европейския съюз не е по-розова. У нас властта се държи все по-самоуверено, макар да идват избори, вероятно защото липсва алтернатива.

Проблемите, ако им се обърне внимание, се решават на парче, шумно и с широки щедри популистки жестове. Макар трескавото писане на закони, спазването им е под въпрос. Най-повтаряната фраза продължава да е: „Няма пари“.

През есента у нас пристигна един български имигрант, допреди 20 години невъзвращенец и известен повече в Канада, отколкото в родината си, смятан за най-успешните строителни предприемачи бизснесмени отвъд океана. Всички местни се струпаха около него с голямо очакване той да разкрие голямата тайна на богатството и да издаде рецептата как да се оправим. А човекът, Игнат Канев, запазил българския си език отпреди 50 години, просто обясни: „Само вие можете да си оправите положението, защото който и да ви даде нещо, то той не го дава без нищо. Съветът ми е да се трудите, да помагате на властта си и да си плащате данъците.“

Геодезистите продължават да си плащат данъците, да се опитват да се трудят и с работата си да помагат на властта. Въпросът обаче е властта дали разбира тази помощ или предпочита да стоим всички заедно на дъното.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us