Важно

Коментар на брой 6/2016 г.

Приключиха процедурите за около 52 лота на територията на цялата страна за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. Обявени в периода февруари –април 2016 г., резултатите бяха успешно публикувани през септември – октомври 2016 г.

Най-подходящото време за полска работа.

Може би „колегите“ от АГКК са в постоянен контакт с метеоролозите и след споделена с тях прогноза за мека зима с температури около 15-20 градуса са решили, че действително в тези месеци листата по дърветата са опадали и при тази жега няма по-подходящо време за полска работа.

Също така при страхотното падане на всички цени, същите „колеги“ са преценили, че трудът на геодезиста не струва повече от 40 лв./ден (виж стр. 22).

Но поне ще има работа за всички или поне за някои.

Това, че фирмите няма да могат да отделят някой лев за инвестиция – голяма работа. Нали имат тотални станции и GNNS. Какво повече му е необходимо на геодезиста. Ще измерва имотите на хората цял живот, ще издава по някоя и друга комбинирана скица. При добро стечение може и да спретне някоя вертикална планировка – и готово.

Ще изкара около 1500 лв. за този месец. И това само съпругът. А ако и съпругата работи – ето ти още около 1000 лв. И така са покрити всички разходи за едно 4-членно семейство.

Много тъжна картинка. Но това е действителността в Република България през 2016 г.

Все пак не бива да сме песимисти.

След тежък период, остава надеждата за нещо по-добро. И, вярвайте, рано или късно то ще дойде. Как и кога, не можем да кажем, но не може да продължава така.

На всички спечелили обществените поръчки, пожелаваме да си свършат работата, както трябва.

На останалите, да припомним, че АГКК далеч не е единственият работодател на геодезиста. Все пак кадастралната карта на държавата в един момент ще е напълно готова и тогава въобще няма да разчитаме на АГКК.

Така че, колеги, мислете отрано в кои други сфери има приложение геодезията (а те не са никак малко) и просто забравете възлаганията от ул. Мусала№ 1.

Пожелаваме успех на всички!

Езерото Алакол, Казахстан.

Снимка ЕКА

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us