Важно

Ледът в Гренландия се топи два пъти по-бързо от очакваното

Ледниковата покривка в Гренландия се е топила два пъти по-бързо между 2003 г. и 2010 г., отколкото през целия ХХ век, сочат резултатите от изследване на учени от няколко европейски страни и Канада.

Океанското ниво се е покачило най-малко 25 милиметра. Ледниковата покривка понастоящем отстъпва в много от същите райони, в които значително се изтъни през миналия век.

През периода 1900 – 1983 г. топенето е било значимо в северозападната част и по югоизточното крайбрежие на Гренландия, като е съставлявало 78 на сто от цялостната загуба на лед там. Между 1983 г. и 2003 г. 83 на сто от загубата на лед е била в същите райони.

„За разлика от предишни преценки, базирани върху компютърни модели, тези заключения са въз основа на директни наблюдения, които позволиха да се уточни загубата на ледникова покривка в Гренландия – отбелязва Кристиан Келдсен от университета в Копенхаген. – Това даде възможност да се изясни приносът, който тази загуба има за увеличаване нивото на глобалния океан.“

Освен събрани от спътници данни, учените изследвали хиляди снимки, направени от въздуха през 80-те години на миналия век, като целта била да се изчисли намаляването на обема на леда в ледниковата покривка от 1900 г., когато тя започнала да изтънява в сравнение с обема си между 1200 г. и края на 19-и век.

Слоят лед е губил около 75,1 гигатона годишно от 1900 г. до 1983 г., 73,8 гигатона годишно между 1983 г. и 2003 г. и 186,4 гигатона годишно през периода 2003 -2010 г., разкрива изследването. Тази тенденция вероятно ще продължи в близко бъдеще.

Преценките за приноса на топенето на ледниковата покривка в Гренландия за повишаване на морското ниво преди 1900 г. липсваха в докладите на Междуправителствената експертна група за промените в климата, припомниха учените.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us