Важно

Микроби генерират ток


Микроби, използвани за преработването на човешки отпадъци, могат да генерират достатъчно електричество за захранването на цяла пречиствателна станция.

Такава е новата технология, базирана върху относително новата наука електромикробиология, която намира приложение за откритието, че някои микроби могат да генерират електрическо течение извън собствените им клетки.

В контекста на преработването на канализационни отпадъци, микроорганизмите ще пречистват отпадъчните води, поглъщайки органичната материя в тях и използвайки енергията, за да генерират електричество, което може да бъде събирано и складирано.

Брус Логан, съавтор на проучването от университета на Пенсилвания, сравнява процеса с филма „Матрицата“, където хората са свързани с машини, за да осигуряват електроенергия.

Техниката, която все още е в много ранен етап от развитието си, вече е привлякла интереса на компании като „Сименс“ и „Дженерал Илектрик“.

Чрез същата техника микробите могат да бъдат използвани за производството на биогорива, водород, метан и други ценни химикали от евтиния и изобилен продукт от посещенията в тоалетната.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us