Важно

Над 2 милиарда евро за зелена енергия

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която работи със страни от Източна Европа, Кавказ и Средна Азия, е инвестирала в развитието на устойчивата енергия 2,6 милиарда евро през 2011 г.

Банката е увеличила подкрепата си за проектите за повишаване на енергийната ефективност и за ускоряване на прехода на страните от региона към нисковъглероден модел на икономически растеж. Тези действия са насочени към осъществяване на инициативата на ЕБВР в областта на борбата с изменението на климата.

Средствата са били вложени в 111 операции, което е с 21 процента повече спрямо 2010 г. За тези дейности са отпуснати почти една трета от общия обем инвестиции на банката на стойност 9 милиарда евро.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us